Mgr. Ilona Daňkovásociální pracovnice

dankova@hbnet.cz

Nabídka služeb:

•  základní sociálně-právní poradenství pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost

•  vedení anamnestických rozhovorů

•  aktivní spolupráce s vedením a učiteli MŠ, ZŠ, SŠ

•  spolupráce s odbory sociální péče příslušných městský úřadů, policií ČR, státními a nestátními organizacemi zabývajícími se péčí u dětí vedených v PPP

•  konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení

•  vedení a zapůjčování odborné literatury

•  vedení a prodej reedukačních materiálů

 


Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor Sociální pedagogika a obor Sociální komunikace ve státní správě

Doplňkové pedagogické studium :
Učitelství na středních školách na PdF UHK

Další odborná příprava:
odborná způsobilost na úseku sociálně právní ochrany dětí
Syndrom CAN
Pomoc obětem domácího násilí
Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
Hyperaktivní a hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
Agresivita v ZŠ a ve společnosti
Obrana před manipulací