Mgr. Gabriela Farková


psycholog


farkova@hbnet.cz

Nabídka služeb:

•  psychologické vyšetření žáků MŠ, ZŠ, SŠ

•  zpracování zpráv a odborných posudků

•  konzultace pro rodiče a učitele

•  poradenství při volbě povolání

•  péče o mimořádně nadané žáky

•  poradenské vedení

•  psychorelaxační techniky (práce s dětmi a jejich rodiči)

 


Absolventka Filosofické fakulta MU Brno, obor Psychologie

Další odborná příprava:
Vytipovávání nadaných, identifikace, kriteria
Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5,7
Projektivní techniky
Užívání testu Scénotest
Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením
Základy pedagogiky nadaných
Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek
maturitní zkoušky
Relaxační techniky
Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením