Mgr. Kamila Krondráfová


Speciální pedagog
logoped

krondrafova@hbnet.cz

Nabídka služeb:

•  diagnostika vývojových poruch učení

•  reedukace vývojových poruch učení

•  konzultace k individuálním výukovým plánům s učiteli

•  logopedická diagnostika

•  logopedická reedukace

•  logopedické depistáže v MŠ

•  metodické vedení logopedických asistentek ve speciální logopedické třídě v MŠ

•  edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

•  metodické dny na ZŠ

•  konzultace s rodiči

•  besedy s rodiči předškoláků v MŠ

 


Absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, obor Speciálnípedagogika - logopedie a psychopedie

Další odborná příprava:
Zrakové vady u dětí předškolního věku a jejich prevence
Kurz vedení edukativně stimulačních skupin pro předškoláky
Metodika dysfázie
Orofaciální dysfunkce u dětí předškolního věku
Praktické využití myofunkčních cvičení při rehabilitaci artikulačních okrsků (dyslalie, dysfázie)
Rozvoj percepčních a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku
Integrace žáka s narušenou komunikační schopností
Didaktické hry a materiály pro rozvoj komunikačních dovedností dětí předškolního a ml. šk. věku
Legastenie
Nápravy únavy hlasu