Novinky, informace:

Sloučení všech PPP a SPC v Kraji Vysočina

Oznamujeme Vám, že zřizovatel naší organizace Kraj Vysočina rozhodl usnesením č. 0167/02/2016/ZK dne 29.03.2016 o sloučení některých příspěvkových organizací dnem 01. 07. 2016.

Následkem sloučení  naše příspěvková organizace s účinností od 01. 07. 2016 přechází pod tuto nástupnickou příspěvkovou organizaci:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
třída Legionářů 6
586 01 Jihlava
IČO: 70832510

Nástupnická organizace přejímá od 01. 07. 2016 všechna práva a závazky sloučených organizací.

Ředitelem a zároveň statutárním zástupcem nástupnické organizace je PaedDr. Milan Pavlík.

Slučované příspěvkové organizace:

IČO: 70832510 – Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou, Veselská 35/43, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 70837139 – Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 70835381 – Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava, Legionářů 6, 586 01 Jihlava

IČO: 70844186 – Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov, Solní 1814, 393 11 Pelhřimov

IČO: 66597315 – Pedagogicko – psychologická poradna Třebíč, Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč

Místa působišť všech uvedených organizací zůstavají beze změn, mění se pouze oficiální název, adresa a IČO organizací na nástupnickou organizaci.