Mgr. Jitka Popelovápsycholog


popelová@hbnet.cz

Nabídka služeb:

 

•  psychologické vyšetření žáků MŠ, ZŠ, SŠ
•  zpracování zpráv a odborných posudků
•  konzultace pro rodiče a učitele
•  poradenské vedení

 


Absolventka Filozofické fakulta MU v Brně, magisterský studijní program Psychologie, studijní obor Psychologie. Absolventka specializačního vzdělávání FF MU v Brně – Forenzní psychologie (soudně znalecká činnost v psychologii, modul Psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání).

Další odborná příprava:
Diagnostika školní připravenosti
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží
Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5,7
Diagnostika psychologických projevů ADHD
Práce s dětskou kresbou
Užívání testu Scénotest
Výukový a výcvikový program Ostrov rodiny
Práce s rodinou v adlerovském duchu