Mgr. Jana Rozhoňová
speciální pedagog

rozhonova@hbnet.cz

Nabídka služeb:

•  diagnostika specifických vývojových poruch učení

•  zpracování zpráv a odborných posudků

•  ambulantní péče – reedukační cvičení pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení

•  konzultace pro rodiče a učitele

•  soubor cvičení a speciálních metod na podporu rozvoje a využití stávajícího zrakového potenciálu

 


Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika – tyflopedie; pedagogická praxe v zařízení pro děti s kombinovanými vadami a ve škole pro děti se zrakovým postižením.

Doplňkové pedagogické studium: Speciální pedagogika se zaměřením na zrakovou terapii.  

Další odborná příprava:
Školní zralost a zápis do školy
Test rizika poruch učení
Dyskalkulie
Ergonomie psaní