Mgr. Eva Stloukalovávedoucí poradny


stloukalova@hbnet.cz

Nabídka služeb:

•  speciálně pedagogická péčeí

•  terapie

•  konzultace

 


Absolventka Ped F UK Praha - obor speciální pedagogika, učitelská praxe na ZvŠ, ZŠ, třídy pro žáky s poruchami učení, chování, jazyková třída

Další odborná příprava:
Kurz vedení edukativně stimulačních skupin pro předškoláky
Dyskalkulie , diagnostika, reedukace
Relaxační techniky
Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní
Jak dělat intervenční programy ve škole
Psychosociální dovednosti a základy psychoterapie
Obrázkový test profesní orientace
Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob
Psychoterapeutický výcvik
Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky
Kurz KUPOZ
Kurz KUPREV